Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

20 April 2022

U proteklim danima, kao i danima koji nam predstoje, pojavljuju se niske negativne temperature.

19 April 2022

U velikom broju regiona gajenja, zasadi višnje se nalaze u fenofazi punog cvetanja.

19 April 2022

U fenofazi precvetavanja, zasadi šljive su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista, kao i prouzrokovača crvene pegavosti lista šljive.

19 April 2022

Zasadi kruške se u najvećem broju lokaliteta nalaze u fenofazi punog cvetanja.

12 April 2022

U velikom broju regiona gajenja, višnja se nalazi fenofazi početka cvetanja.

12 April 2022

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama od mišijih ušiju do fenofaze beli balon u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta.

12 April 2022

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi precvetavanja i formiranja plodova.

12 April 2022

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus).

11 April 2022

Zasadi jabuke se nalaze od fenofaze zelenih buketića do fenofaze rozih balona, u zavisnosti od lokaliteta.

7 April 2022

Jabukin smotavac je izuzetno značajna štetočina, čija larva buši hodnike u plodu jabuke i tako pravi trajna oštećenja.

31 March 2022

U najećem broju proizvodnih regiona, zasadi šljive se nalaze u fenofazi početka cvetanja.

31 March 2022

Po završetku zimskog mirovanja, sa porastom temperatura, krenulo je buđenje vegetacije i pucanje pupoljaka.