Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

13. maj 2022.

Pregledom zasada jabuke, registrovano je naseljavanje mladara sa prezimljujućim formama krvave vaši, kao i formiranje prvih kolonija.

13. maj 2022.

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova.

13. maj 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

13. maj 2022.

Kontinuirano se stvaraju povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, crvene pegavosti lista, rđe šljive i truleži plodova.

9. maj 2022.

U ovoj fenofazi zasadi kajsije su izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista.

9. maj 2022.

Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti.

4. maj 2022.

Zasadi višnje se u velikom broju proizvodnih regiona u našoj zemlji nalaze u fenofazi precvetavanja.

1. maj 2022.

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za stvaranje infekcije od strane prouzrokovača čađave krastavosti kruške.

21. april 2022.

Zasadi jagode, na najvećem broju lokaliteta, nalaze se u fenofazi početak cvetanja.

21. april 2022.

U fenofazi pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka, kada su bočni izdanci dužine 10-15 cm, zasad maline treba preventivno zaštititi od bolesti sušenja izdanaka i štetočina.

20. april 2022.

U proteklim danima, kao i danima koji nam predstoje, pojavljuju se niske negativne temperature.

19. april 2022.

U velikom broju regiona gajenja, zasadi višnje se nalaze u fenofazi punog cvetanja.