Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

19 April 2021

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje izvođenje preventivnih mera zaštite.

15 April 2021

Zasadi jagode, na najvećem broju lokaliteta, nalaze se u fenofazi pojava zatvorenih cvetnih pupoljaka.

15 April 2021

U trenutnim fazama razvoja, zasadi šljive su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti (Wilsonomyces carpophilus), kao i prouzrokovača crvene pegavosti lista (Polystigma rubrum).

12 April 2021

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus).

7 April 2021

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

5 April 2021

Zasadi jagode se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta. Porastom biljaka i formiranjem novog lišća povećavaju se potrebe za hranivima.

2 April 2021

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

31 March 2021

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do fenofaze "punog cvetanja".

30 March 2021

Pred nama je još jedna vegetacija puna temperaturnih oscilacija. Zasadi jagode na terenu za sada deluju odlično.

29 March 2021

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama razvoja "mišije uši" do fenofaze belog balona u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

17 March 2021

Završetkom zimskog mirovanja i sa kretanjem vegetacije u zasadima koštičavih voćaka, naredni tretman koji treba obaviti je suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa).

2 March 2021

Jagode polako izlaze iz zimskog mirovanja. Radovi koji se odvijaju u polju su čišćenje starog lišća koje može biti nosioc raznih patogena. Takođe, takvi listovi poseduju nisku fotosintetsku aktivnost, tako da ih svakako treba ukloniti.