Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

18 May 2021

Tri najznačajnije grinje u proizvodnji jabuke su crvena voćna grinja (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae) i rđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali).

14 May 2021

U fazi pred početak cvetanja zasada maline, može doći do ostvarenja zaraze patogenom Botrytis cinerea, koji izaziva sivu trulež plodova maline, kao i patogenom Didymella applanata koji izaziva bolest sušenja izdanaka.

13 May 2021

U fenofazi intenzivnog porasta plodova, postoje uslovi za ostvarivanje infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista, pegavosti lista višnje i trešnje, kao i truleži ploda.

12 May 2021

Približava se berba plodova u zasadima jagode. Vrlo osetljiva faza u kojoj naši jagodari balansiranom ishranom postižu maksimalne prinose uz odličan kvalitet plodova.

10 May 2021

Jabuka se nalazi u fazi precvetavanja. Proces oprašivanja i oplodnje je završen, plodići su zametnuti i sledi intenzivna deoba i uvećanje ćelija. U ovoj fazi, izuzetno je važno da proizvodnim kulturama pružimo sve neophodne mere zaštite i ishrane.

6 May 2021

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima i padavinama. Kontinuirano postoje povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, crvene pegavosti lista šljive, rđe šljive i truleži plodova.

29 April 2021

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve i nektarine su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista koju prouzrokuje Wilsonomyces carpophillus.

27 April 2021

Pravilnom smenom preparata i njihovom kombinacijom, postižemo efikasno suzbijanje štetočine i sprečavamo razvoj rezistentnosti insekta na insekticid. Upravo je HARPUN preparat koji ima važnu ulogu u antirezistentnoj strategiji zbog jedinstvenog mehanizma delovanja.

27 April 2021

Na svetskom nivou poslednjih godina je povećan pritisak štetnih insekata, kao i troškovi njihovog suzbijanja, ali i gubici u prinosima koje uzrokuju.

27 April 2021

Zasadi kruške u velikom broju lokaliteta u našoj zemlji se nalaze u fenofazama zametanja plodova.

22 April 2021

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi višnje su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus), kao i pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

21 April 2021

Na određenim lokalitetima je detektovana pojava fitofagnih grinja. Grinje se nalaze na svim nadzemnim delovima biljke, a najčešće na listu jagode.