Poseta 62. seminaru biljne zaštite u Opatiji

9. februar 2018.

Na ovogodišnjem seminaru o zaštiti biljaka u Opatiji naša kompanija je učestvovala sa partnerskom firmom iz Hrvatske - Genera. Skupu je prisustvovao veći broj predstavnika iz Hrvatske, ali i regiona. Razmena iskustava između struke i nauke je imala veliki značaj. Poseban akcenat dat je na nove i dolazeće probleme u zaštiti bilja.

Interesovanje za nove proizvode naše kompanije koji se već nalaze na hrvatskom tržištu je bilo vrlo izraženo. Trenutno smo poljoprivrednicima u Hrvatskoj mogli da ponudimo herbicide Talisman i Mural, kao i insekticid Harpun.

Galerija fotografija