Galenika Fitofarmacija | Događaj

Poseta proizvođača iz BiH (Republike Srpske)

11. juli 2013.

11. jula imali smo čast da u saradnji sa našim distributerom za BiH, firmom "Golić Trade" iz Gradiške, budemo domaćin proizvođačima jabuke iz Republike Srpske.

Ovu posetu iskoristili smo da u najboljem svetlu predstavimo našu kompaniju kao najvećeg domaćeg proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji, a gostima predstavimo i proces proizvodnje sredstava za zaštitu bilja.

Obilaskom kontrolne laboratorije, proizvodnih pogona, formulacione laboratorije i skladišta, mogli su steći pravu sliku o kvalitetu tehničko-tehnoloških procesa u našoj kompaniji, a koji su garant kvaliteta naših proizvoda sa kojima su oni upoznati i koji su u direktnoj primeni u njihovim voćnim zasadima.