Predstavili smo se na sajmu u Kini

4. april 2018.

Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja Galenike Fitofarmacije a.d. je učestvovala na jednom od najvećih svetskih sajmova iz oblasti agrohemijskog biznisa, China International Agrochemical & Crop Protection Exhibition CAC 2018. Sajam je organizovan u Šangaju, u periodu od 07.03. do 09.03.2018. godine. Pored proizvođača, formulatera i distributera pesticida, đubriva, semena, opreme za proizvodnju i primenu, na sajmu se predstavljaju i firme koje pružaju raznovrsne usluge podrške u lancu proizvodnje ove vrste.

Na svom štandu Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja je posetiocima prezentovala mogućnost sprovođenja ispitivanja u skladu sa principima Dobre laboratorijske prakse (GLP), u sklopu pružanja usluge ispitvanja za potrebe registracije sredstava za zaštitu bilja. Učešće na ovako velikom sajmu je predstavljalo šansu za šire sagledavanje tržišta GLP ispitivanja, utvrđivanje mogućnosti za dalji razvoj naše laboratorije, ali i uspostavljanje kontakata sa potencijalnim korisnicima usluga GLP ispitivanja.

Galerija fotografija