Simulacija razgovora za posao sa studentima Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

9. novembar 2017.

U saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu smo organizovali simulaciju intervjua za posao za studente završnih godina.

Koristi za studente su bile višestruke:

  • iskustvo u razgovorima za posao,
  • saznanje o mogućnostima zapošljavanja,
  • dobili su mišljenje o napisanom CV-u i samom utisku koji su ostavili na intervjuu,
  • priliku da se nađu u našoj internoj bazi potencijalnih kandidata.

Na simulaciji je učestvovalo 12 kandidatai svakom je pružena prilika da u pola sata predstavi sebe na najbolji način pred komisijom koju su činili saradnik za korporativne poslove Lidija Nikolić i produkt menadžer Filip Vranješ. Tok razgovora je osmišljen po principu da obuhvati 3 kruga razgovora.

Tok intervjua se odvijao na sledeći način:

  1. Testiranje - 5 pitanja zatvorenog tipa, od čega su 4 pitanja provera opštih sposobnosti, a 1 pitanje je provera opšte kulture. Za testiranje su kandidati imali ograničeno vreme od 3 minuta.
  2. Opšta pitanja - Šta ih je motivisalo da se prijave za simulaciju, koliko su informisani o našoj kompaniji, predmet interesovanja u vezi sa budućim poslom, očekivanja od budućeg posla / poslodavca, i slično. Ovaj deo intervjua je obuhvatio 7 pitanja.
  3. Pitanja provere sposobnosti - Pitanja kojima proveravamo sposobnost rada sa ljudima, orijentisanost na postignuće (ciljeve), sposobnost rada pod pritiskom i organizacione sposobnosti. Ovaj deo intervjua je obuhvatio 10 pitanja.
  4. Provera stručnog znanja
  5. Rezime biografija - ukazivanje na propuste u pisanju biografije i davanje smernica za ispravku i poboljšanje istih.

Na zadovoljstvo svih učesnika u simulaciji razgovora za posao, nameravamo da ovaj tip intervjua postane aktivnost koja će pomoći studentima da se bolje pripreme za buduće razgovore i u narednim godinama.

Galerija fotografija