Galenika Fitofarmacija | Opste Single

 Opšte

Biocidni proizvod namenjen za suzbijanje krpelja i bubašvaba

3. avgust 2021.

Ljudska vrsta vekovima akumulira negativna iskustva koja su izazvana ujedom krpelja ili prisustvom bubašvaba u našim domovima. Bubašvabe svakog trenutka u hiljadama domova izazivaju osećaj straha i odvratnosti.

Poslednjih godina uočena je sve češća pojava krpelja (Acarina, Acari). Većina ljudi koji uživaju u prirodi su se više puta susreli sa ovom napasti i doživeli različita neprijatna iskustva. Aktivnost krpelja zavisi od temperature i vlage, a njihova brojnost iz godine u godinu varira u odnosu na klimatske uslove. Napadaju većinu domaćih i divljih životinja što je glavni uzrok rasprostranjenosti i prisutnosti u šumama, žbunovima i travnjacima. Hrane se sisanjem krvi domaćina. Prelaženjem sa jednog domaćina na drugi, krpelji mogu da prenesu razne patogene (pogotovo ako su se prethodno hranili zaraženom vrstom glodara). Krpelji prilikom uboda mogu da prenesu viruse i bakterije. Najpoznatija i veoma opasna bolest je Lajmska bolest, koja je bakterijskog porekla.

Bubašvabe (Blatta orientalis i Blatta germanica) mogu prirediti veoma neprijatna iskustva pogotovo kada se radi o zatvorenim prostorima. Poznato je da spadaju u najotpornije žive organizme i da mogu preživeti svakakve uslove za život kakve nijedan drugi organizam ne može. Inače, radi se o insektima koji su najrasprostanjeniji na našoj planeti, zbog toga se njihova prisutnost može zabeležiti u velikom broju domaćinstava. Pored izazivanja neprijatnog osećaja kada ih primetimo u našem domu, bubašvabe mogu biti prenosici raznih bolesti, a takođe kontaminiraju sve sa čim stupe u kontakt. Razlog tome je nehigijensko stanište kao što su: kanalizacija, đubre, prljavi i ustajali prostori. Bubašvabe ne odlaze tek tako iz naših domova i dvorišta (pogotovo kada mislimo na zatvoren prostor), već je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja ovih insekata.

Nadzor
Nadzor

NADZOR - efikasno suzbija krpelje i bubašvabe

Za suzbijanje bubašvaba koristi se 20-40 ml Nadzor-a rastvorenog u 10 litara vode (primenjivati 25-50 ml rastvora na 1 kvadratni metar, tretirati po potrebi). Tretiraju se zatvoreni prostori i infestirane površine.

Za suzbijanje krpelja koristi se 6 ml Nadzor-a rastvorenog u 10 litara vode. Rastvorom tretirati nepokošene travne površine kada je trava visoka do 30 cm. Za 1 hektara travnate površine koristiti 300 litara rastvora.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!