Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Aktuelna zaštita i ishrana paradajza u plasteniku

29. juni 2021.

Suzbijanje biljnih bolesti, fitofagnih grinja i štetnih insekata se efikasno obavlja primenom navedenih preparata sa malom karencom:

  • PROMESA (karenca 3 dana)
  • ABASTATE (karenca 3 dana)
  • HARPUN (karenca 3 dana)
  • TRITON (karenca 3 dana)

Primenom Promese suzbijamo:

  • plamenjaču (Phytophthora infestans)
  • crnu pegavost (Alternaria solani)
Plamenjača na listu paradajza
Plamenjača na listu paradajza
Suva trulež na plodu paradajza
Suva trulež na plodu paradajza

Primenom Abastate-a suzbijamo:

  • fitofagne grinje (Tetranychus urticae)

Primenom Harpuna suzbijamo:

  • belu leptirastu vaš (Trialeurodes vaporariorum)

Primenom Tritona suzbijamo:

  • pamukovu sovicu (Helicoverpa armigera)
  • paradajzovog moljca (Tuta absoluta)
Grinje na paradajzu
Grinje na paradajzu
Larva paradajzovog moljca
Larva paradajzovog moljca

Fertirigacijom (sistemom za zalivanje) primenite Soluveg Premium 12:12:36, u količini od 1-2 g/biljka. Soluveg Premium, u fazi porasta plodova koristiti 2-3 puta nedeljno. Fertigal CaB Organo treba folijarno primeniti radi sprečavanja pojave suve truleži na vrhovima plodova i to u količini od 3 l/ha.

Žutilo oko peteljke ploda je posledica nedostatka kalijuma. Za prinos od 100 t/ha paradajza potrebno je ~500 kg kalijuma. Soluveg premium 12:12:36 - utiče na krupnoću, kvalitet i čuvanje plodova.

Velike potrebe za kalcijumom imaju i paradajz i paprika. Zbog visokih temperatura i smanjene transpiracije u plastenicima čest problem predstavlja usvajanja i transport kalcijuma. Suva trulež koja se javlja na vrhu ploda je posledica nedostatka upravo tog hranivnog elementa. Fertigal CaB Organo je visoko kvalitetno folijarno đubrivo, pored kalcijuma sadrži i bor koji ubrzava usvajanje kalcijuma i poboljšava transport.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!