Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Ishrana i zaštita salate u vreme vegetatinog porasta

8. novembar 2021.

U vreme intenzivnijeg porasta salate u plastenicima, preporuka je da se, uz optimalno zalivanje, ishrana prilagodi potrebama biljaka, a zaštita, uslovima za pojavu bolesti i štetočina.

Trulež na listu salate

U fazama porasta, salata ima nešto veće potrebe za azotom, stoga se preporučuje primena đubriva Soluveg Forte 28:14:14 ili Soluveg Orange 22:10:10 u količini 25-30 kg/ha. Usled čestih promena temperature, kao i smene kišnih i sunčanih dana, dolazi do neujednačenog usvajanja i trasporta kalcijuma. U tu svrhu preporučujemo folijarnu primenu đubriva Fertigal CaB Organo 2 l/ha. Za efikasno suzbijanje biljnih vaši preporučujemo primenu kombinacije preparata Polux 0,3 l/ha i Harpun 0,075%, a za suzbijanje prouzrokovača sive i bele truleži preparat Atlas u količini 0,6 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!