Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Ishrana salate na početku vegetacije

8. oktobar 2021.

Pred nama je period rasađivanja salate u plastenicima. Sam proces rasađivanja je prilično stresan za mlade biljke, stoga je na početku neophodno obezbediti dobar prijem i što brži razvoj korenovog sistema. Uz optimalno zalivanje nakon rasađivanja na početku vegetacije, takođe je potrebno primeniti đubrivo sa naglašenijim prisustvom fosfora. U tu svrhu, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje đubrivo Soluveg Green 10:40:10, dva puta u intervalu 5-7 dana i to u količini 25 kg/ha.

Salata

Poželjno je, uz ovo đubrivo, dodati i Fertigal Humi Pro u količini 5-10 l/ha. Fertigal Humi Pro utiče na brži razvoj korenovog sistema, opštu vitalnost biljke, podstičujući aktivnost mikroorganizama i poboljšanje kvaliteta zemljišta.

Soluveg Green 10:40:10 i Fertigal Humi Pro primeniti sistemom za navodnjavanje kap po kap.

Folijarno se preporučuje primena preparata Activeg Gold 1-2 l/ha. Activeg Gold je složeno đubrivo koje sadrži aminokiseline, makro i mukroelemente. Aminokiselinski kompleks omogućava biljkama bolji porast i razvoj tokom cele vegetacije.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!