Povrtarstvo

Krompirov moljac (Phtorimae opercullela)

14. juli 2021.

Krompirov moljac je leptir smeđe - žute boje sa dugim ljubičastim resama na zadnjim krilima i veoma je pokretljiv. U našim agroekoloskim uslovima ima 5-7 generacija godišnje. Polaže jaja u nadzemnoj masi i na krtolama, u dubini okaca. Ženka polaže 50-200 jaja koja su biserno-bele boje. Po piljenju gusenica je veličine oko 1 mm belkaste boje koja kasnije prelazi u zelenkastu ukoliko se hrani listom i stablom, tj. u sivo-ljubičastu ukoliko se hrani krtolom. Potpuno razvijena gusenica je duzine oko 12 mm. Larve se ubušuju u stabljike i krtole, i u njima prave hodnike. Hodnici koje izgrizaju su napunjeni izmetom gusenice i po tome se razlikuju od oštećenja žičnjacima i sovicama.

Zaštita krompira protiv krompirovog moljca
Zaštita krompira protiv krompirovog moljca

Embrionalni razvoj zavisi od spoljne temperature i traje 4-20 dana. Optimalna temperatura za razvoj štetocine je 27-35 °C stepeni, a posebno velike štete izaziva tokom skladištenja krompira. Leptiri izleću pri temperaturi iznad 8 °C.

Radi efikasnog suzbijanja, potrebno je prilikom vađenja krompira odvojiti oštećene i zaražene krtole od zdravih. Takođe, važno je održavati temperaturu skladišta ispod 10 °C. Po potrebi skladište dezinfikovati biocidom KONTAKT 50 ml/10 l vode na površini od 100 m2 .

Za zaštitu useva krompira protiv krompirovog moljca stručni tim Galenike-Fitofarmacija preporučuje primenu:

  • ABASTATE 0,75 l/ha
  • POLUX 0,5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!