Povrtarstvo

Plamenjača krastavca

28. april 2022.

U plastenicima postoje uslovi za pojavu plamenjače krastavca. Patogen koji prouzrokuje plamenjaču krastavca je Pseudoperonospora cubensis.

Pored krastavca ovaj patogen napada i lubenice i dinje. Štete pravi i u proizvodnji u zatvorenom prostoru i u proizvodnji na otvorenom. Prve zaraze su najčešće na lišću starom 5-15 dana, a simptomi zavise i od osetljivosti sorte. Najčešće se uočavaju između lisnih nerava, a list izgleda kao mozaik svetlozelenih i tamnozelenih pega. Zaraženi deo lista se suši i postaje krt.

Plamenjača krastavca
Plamenjača krastavca

Za mere zaštite od plamenjače krastavca u narednom periodu stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje fungicide LEGAT SP u koncentraciji od 0,25-0,37% (25-37 g na 10 l vode) ili Magnetic koji se primenjuje 1,2-1,6 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Cvetanje i zametanje plodova