Povrtarstvo

Kako protiv plamenjače krompira? Preporuka za prvi fungicidni tretman u krompiru

30. april 2024.

Plamenjača krompira je ekonomski najznačajnija bolest krompira - veoma je destruktivna i može pričiniti štetu i do 100%. Zbog toga je veoma važno započeti sa tretmanima na vreme!

Plamenjaču krompira izaziva gljiva Phytophthora infestans . Simptomi se javljaju na listu, stablu i krtolama krompira.

Plamenjača krompira
Krompir

Na listu se javljaju vodenaste pege koje se šire i mogu da zahvate ceo list. Prve pege najčešće nastaju na vrhu ili ivici lista, jer se tu najviše zadržava voda. U vlažnim uslovima na naličju lista pojavljuje se micelijska navlaka bele boje, a za 10-14 dana može doći do potpunog propadanja lisne mase.

Optimalna temperatura za stvaranje infekcije je od 10-15 stepeni, a vlažnost vazduha oko 90%.

Razvoju bolesti pogoduju tenperature od 16-25 stepeni i česte kiše, a to su karakteristični vremenski uslovi u maju.

Kako biste zaštitili krompir od plamenjače stručni saradnici za povrtarstvo kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA preporučuju da počnete sa fungicidnim tretmanima još u fazi formiranja redova kod krompira.

Naša preporuka za prvi fungicidni tretman u krompiru je kombinacija preparata:

VOKAL C u količini 1 l/ha
+
KARDINAL u količini 0,4 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!