Povrtarstvo

Plamenjača luka

15. juni 2023.

Promenljivo vreme sa čestim padavinama omogućava povoljne uslove za razvoj bolesti luka. Uslovi su veoma povoljni za razvoj plamenjače kod luka (prouzrokovač Peranospora destructor).

Plamenjača luka je bolest koja nastaje u uslovima visoke vlage, dugotrajnih kiša i povećane toplote kada se na lišću luka javlja prljavo-sivo ljubičasta prevlaka. Infekcija se javlja kada su temperature od 4-25°C, dok je najpovoljnija temperatura za infekciju 12°C pri čemu relativna vlažnost vazduha bude iznad 80%.

Na mestima gde je ostvarena infekcija lisno tkivo nekrotira i javljaju se izdužene pege koje se šire od vrha ka osnovi lišća. Lišće počinje da vene, a kasnije se i suši. Plamenjača se širi i brzo zahvata celu površinu biljke.

Plamenjača luka
Plamenjača luka

Prvi simptomi plamenjače luka su bledozelene ili žućkaste ovalne ili izdužene pege različite veličine. One se nalaze pretežno na vršnom delu lista. Zaraženo lišće počinje da vene i na kraju je potpuno osušeno, dok se cvetonosno stablo povija i lomi na mestu infekcije.

Plamenjača luka se suzbija fungicidnim tretmanom preparatom Magnetic koji se primenjuje preventivno i kurativno u dozi 1,6 lit/ha. Odlikuje ga i to što se čvrsto vezuje za lisnu površinu i ispoljava dobru otpornost na spiranje. Deluje na sve stadijume razvića gljiva izazivača plamenjača: inhibira sporulaciju, sprečava klijanje spora, klijanje sporangije, sprečava rast i razvoj micelije.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!