Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Pojava pamukove sovice u povrću

23. juli 2021.

Proteklih dana primećena je pojava leta druge generacije pamukove sovice, značajne štetočine u usevu paradajza i paprike.

Pamukova sovica najveće štete pravi na plodovima, tako što se gusenica ubušuje u plod koji ubrzo potpuno propada. Let treće generacije je dosta razvučen i traje oko 15-20 dana. Ženka polaže jaja pojedinačno ili u manjim grupama.

Pamukova sovica
Pamukova sovica

Za uspešno suzbijanje ove štetočine, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje primenu preparata TRITON u količini 1,5-2 l/ha.

TRITON je preparat na bazi emamektin benzoata, a karenca preparata TRITON u paradajzu je tri dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!