Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Povrće u plasteniku

5. mart 2021.

Za povrtarske biljke koje se rasađuju sam proces rasađivanja predstavlja stresne uslove. Naime, obično se rasad proizvodi u optimalnim uslovima sa grejanjem, a nakon rasađivanja u plastenike bez grejanja, biljke su izložene velikoj razlici u temperaturi. Zbog toga je potrebno pre rasađivanja postepeno smanjivati temperaturu, a pogotovu noću (kaljenje rasada). Nakon rasađivanja najvažnije je da biljke dobro razviju korenov sistem. Za to je potrebno obezbediti pre svega dobru pripremu zemljišta, dobro postaviti sistem za navodnjavanje i dodati đubriva i biostimulatore koji ubrzavaju i podstiču razvoj korenovog sistema.

Paprika posle rasađivanja
Paprika posle rasađivanja
Paradajz posle rasađivanja
Paradajz posle rasađivanja

Poznato je da je fosfor hranljivi element koji je najpotrebniji biljkama u početnim fazama razvoja jer upravo utiče na razvitak korenovog sistema, ali i na formiranje generativnih organa to jest cvetova. Pored fosfora huminske i fulvinske kiseline u značajnoj meri utiču na bolji i brži razvoj korenovog sistema. Fertigal Humi Pro u sebi sadrži huminske i fulvo kiseline, čija je helatizacija makro i mikroelemenata, pospešuju vitalnost biljke i ubrzavaju rast i razvoj korena. Fertigal Eklomaks u sebi sadrži biljne hormone, auksine i citokinine, koji su odgovorni pre svega za porast i deobu ćelije. Biljni hormoni u ovom proizvodu su dobijeni ekstrakcijom iz najbrže rastuće morske alge Ecklonia maxima.

Pored pravilne ishrane potrebno je uraditi i preventivnu zaštitu protiv biljnih bolesti i ukoliko ima potrebe suzbijanje štetnih insekata, posebno biljne vaši koje su vektori mnogih štetnih insekata.

Preporuka za ishranu paradajza, paprike i krastavca, sedam dana nakon rasađivanja, je primena fertigacijom vodotopivog đubriva Soluveg Green 10:40:10+4MgO+ME u količini od 1 gram/biljci uz dodavanje Fertigal Humi Pro u dozi od 5 l/ha.

Paradajz

Za zaštitu od bolesti i insekata i folijarnu prihranu preporučujemo: Akord 0,75 l/ha + Mankogal 80 2 kg/ha + Polux 0,05% + Fertigal Eklomaks 0,2%.

Krastavac

Za zaštitu od bolesti i insekata i folijarnu prihranu preporučujemo: Mankogal 80 2 kg/ha + Polux 0,05% + Fertigal Eklomaks 0,2%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!