Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Pravovremena i efikasna zaštita povrtarskih kultura od poleganja rasada

11. februar 2021.

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura. Prouzrokovači bolesti su gljivice iz roda Phytium spp, a naziv poleganje rasada proističe iz toga što krajnji simptom jesu polegle biljke koje propadaju. Gajene biljke su najosetljivije u fazi nicanja, te je zbog toga potrebno krenuti sa zaštitom rasada od samog početka proizvodnje.

Napada veoma širok spektar biljnih vrsta i razmnožava se u zemljištu na organskoj materiji. Nakon utvrđivanja prisutnosti, patogen se može javljati u zemljištu dugi niz godina.

Poleganje rasada

Ukoliko je prouzrokovač bolesti prisutan u zemljištu uz optimalne uslove vrlo brzo dolazi do infekcije, a nakon toga i propadanja biljaka po njihovom nicanju. Početni simptomi, koji se mogu videti na već izniklim biljkama se nalaze na stabaocetu istih, najčešće uz samu površinu supstrata ili zemljišta. Zaraženi deo stabla je uvek tanji od zdravog dela, pa biljke poležu.Pojedine biljke ili više njih mogu da stradaju ne gubeći normalan izgled. Na obolelim delovima biljaka primećuju se beličasti končići koji se protežu i na površini supstrata ili zemljišta.

Kako suzbiti prouzrokovače i sprečiti poleganja rasada?

U strategiji za zaštitu rasada od ove bolesti potrebno je primeniti sledeće mere:

  • Obezbediti dobru provetrenost biljaka.
  • Izbegavati obilna zalivanja rasada
  • Pravovremena upotreba fungicida za suzbijanje patogena

BalbKao mera zaštite, pored pravilnog zalivanja i dobre provetrenosti, naša preporuka je primena preparata BALB 0,2% neposredno posle nicanja, pre rasađivanja i nakon rasađivanja.

BALB je sistemični fungicid, koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i poleganja rasada. Primenjuje se u početnim fazama razvoja odmah nakon nicanja biljaka, zalivanjem rasada.

Koncentracija primene je 0,2% odnosno 20 ml/10 l vode i takvim rastvorom se zaliva površina od 6-8 m².

BALB ne treba primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Primeniti ga u registrovanim kulturama.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!