Povrtarstvo

Rešenje za suzbijanje tripsa u plasteniku

18. april 2022.

Protekle nedelje prilikom obilaska plastenika primećena je pojava tripsa.

Tripsi su široko rasprostranjene štetočine, najznačajnije štetočine u proizvodnji povrća su duvanov trips (Thrips tabaci) i cvetni trips (Frankliniella occidentalis).

Tripsi

Tripsi najveće štete prave na paprici i luku. Važno je napomenuti da je cvetni trips vektor virusa bronzavosti paradajza TSWV koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici.

Otežavajuća okolnost u suzbijanju cvetnog tripsa je što ženka pri polaganju jaja legalicom zaseče cvetnu ložu, pa jaja budu skrivena od spoljnih uticaja spoljne sredine, pa i od insekticida. Zbog toga je važno da se prilikom tretmana što više pokrije biljna masa. Pored indirektnih šteta koje pravi kao prenosilac virusa, trips dirktne štete nanosi tako što se hrani polenom i cvetom i smanjuje broj formiranih plodova.

U cilju efikasnog suzbijanja tripsa, stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje preparat FURIOSO.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!