Povrtarstvo

Novo: Rešenje za zaštitu povrća od plamenjače

15. juni 2022.

Magnetic - Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Magnetic odlikuje visoka efikasnost i kratka karenca u povrtarskim kulturama. U ogledima na 4 lokaliteta fungicid Magnetic je ispoljio efikasnost u suzbijanju patogena Phytophthora infestans i Pseudoperonospora cubensis 95,7-98,8%.

Plamenjača paradajza
Plamenjača paradajza
Plamenjača krompira
Plamenjača krompira

Magnetic najbolju efikasnost ispoljava ako se primeni od faze intenzivnog porasta i formiranja plodova pa do prve berbe kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti.

Plamenjača krastavca
Plamenjača krastavca

Magnetic najbolje rezultate daje u vreme intenzivnog porasta i početku plodonošenja kada postoje povoljni uslovi za razvoj bolesti. S obzirom da preparat ima kratku karencu može se primenjivati i između berbi.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pogledajte/ preuzmite prospekt u formatu.