Povrtarstvo

Suzbijanje korova u krompiru, luku, grašku, paradajzu, paprici i kupusu

5. mart 2024.

Bitna mera u gajenju povrća je suzbijanje korova, a kako u povrtarskoj proizvodnji nema velikog broja herbicida, veoma je važno uraditi zaštitu na samom početku vegetacije.

Za zaštitu povrtarskih kultura od korova preporučujemo preparat ZANAT.

ZANAT treba primeniti:

  • posle sadnje, a pre nicanja krompira 4-6 l/ha
  • posle setve/ sadnje luka 5 l/ha
  • posle setve graška 4-6 l/ha
  • pre rasađivanja paradajza, parike i kupusa

ZANAT veoma dobro suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove kao što su štir, pepeljuga, broćika ili prilepača, tarčušak ili hoću-neću, muhari, i mnoge druge.

Na fotografiji ispod možete da vidite REZULTATE PRIMENE PREPARATA ZANAT u usevu luka: primećujemo znatno manju populaciju korova nego na parceli koja nije tretirana herbicidom ZANAT.

Zanat - primena

Najčešća pitanja povrtara u vezi preparata ZANAT

  1. Kako dozirati i primeniti preparat ZANAT na manjim površinama?

125 ml preparata ZANAT rastvoriti u 10 litara vode, a rastvorom od 10 litara vode oprskati površinu od 250 m² ili 2,5 ara. Ovakvom primenom dobijemo dozu od 5 l/ha uz utrošak vode 400 l/ha .

  1. Kako primeniti ZANAT u rasadu?

Velika dilema proizvođača koji rade povrće iz rasada koliko pre rasađivanja primeniti ZANAT, da li raditi inkorporaciju ili istretirati površinu, pa rasađivati, evo odgovora na ta pitanja.

Pravilna primena predstavlja pripremu zemljišta za rasađivanje, a potom primenu preparata ZANAT.

Nema ograničenja vremenskog perioda za gajene biljke, ali je radna karenca 48 sati, pa je prema tome preporuka da se ZANAT primeni 4-5 dana pre rasađivanja.

Ukoliko rasađivanje radite ručno, obavezno koristite zaštitne rukavice.

  1. Kada ne primenjivati ZANAT?

ZANAT ne primenjivati u proizvodnji na slabo humusnim zemljištima i u proizvodnji mladog luka za salatu (zbog karence).

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete da pronađete u VIDEO SNIMKU ispod: