Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Suzbijanje korova u povrtarskoj proizvodnji

4. mart 2022.

Veoma važna mera u gajenju povrća je suzbijanje korova. U povrtarskoj proizvodnji nema velikog izbora herbicida, pa je najbolje uraditi zaštitu na samom početku vegetacije. Preparat Zanat se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira u količini primene 4-6 l/ha; posle setve/ sadnje luka u količini primene 5 l/ha; setve graška u količini primene 4-6 l/ha, pre rasađivanja paradajza, paprike i kupusa. Zanat veoma dobro suzbija većinu jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova kao što su štir, pepeljuga, broćika ili prilepača, tarčušak ili hoću-neću, muhari i mnogi drugi korovi.

Luk

Često je pitanje proizvođača kako dozirati Zanat na manjim površinama?

Odgovor je 125 ml/10 litara vode, a rastvorom od 10 litara treba tretirati površinu od 250 m² ili 2,5 ara. Ovakvom primenom dobijemo dozu od 5 l/ha uz utrošak vode 400 l/ha.

Velika dilema proizvođača koji rade povrće iz rasada koliko pre rasađivanja primeniti Zanat, da li raditi inkorporaciju ili istretirati površinu pa rasađivati?

Odgovor je sledeći - pravilna primena predstavlja kvalitetnu pripremu zemljišta za rasađivanje, a zatim primenu Zanata. Nema ograničenja vremenskog perioda za gajene biljke, ali je radna karenca 48 sati, prema tome preporuka je da se Zanat primeni 4-5 dana pre rasađivanja, a ukoliko se radi ručno rasađivanje koristiti zaštitne rukavice.

Zanat ne primenjivati u proizvodnji na slabo humusnim zemljištima i za proizvodnju mladog luka za salatu zbog karence.