Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Zaštita paradajza protiv plamenjače

4. juni 2021.

U proizvodnji paradajza na otvorenom ima uslova za pojavu plamenjače. Veoma destruktivna i ekonomski najznačajnija bolest, izaziva je Phytophthora infestans i može da napravi i do 100% štete. Simptomi se javljaju na listu, stablu i plodu. Na listu se javljaju vodenaste pege koje se šire i zahvataju ceo list.

U vlažnim uslovima na naličju lista pojavljuje se micelijska navlaka bele boje, za 10-14 dana može doći do potpunog propadanja lisne mase. Na stablu se javljaju tamnozelene vodenaste pege najčešće u sredini stabla, jer je tu najveća vlažnost. One ubrzo nekrotiraju, a deo biljke iznad zaraženog dela se potpuno osuši. Na plodovima paradajza se u početku primećuju zelenkaste pege koje se povećavaju i prelaze u mrkobraon boju.

Plamenjača na paradajzu
Plamenjača na paradajzu

Optimalna temperatura za ostvarivanje infekcije je 10-15˚C i relativna vlažnost vazduha na granici rosne tačke (90%), stabilnost temperature i vlažnosti vazduha u dužem vremenskom periodu. Razvoju bolesti pogoduje prohladno vreme sa temperaturama 16-25˚C.

Preporuka stručnog tima Galenike-Fitofarmacija za suzbijanje plamenjače u paradajzu:

  • U vreme intenzivnog porasta: Vokal C u kombinaciji s Mankogal 80 ili Bakarnim oksihloridom.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Plamenjača na paradajzu