Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Zaštita protiv zelene povrtne stenice (Nezara viridula fam Pentatomidae) - smrdljive stenice

9. juli 2021.

Zelena povrtna stenica poslednjih nekoliko godina predstavlja veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji. Štetočina je toplijeg klimata i godinama unazad je bila značajna štetočina Mediteranskih zemalja. U Srbiji su prve štete primećene 2011. godine. Prisutna je u svim delovima sveta: Evropi, Aziji, Africi, Severnoj i Južnoj Americi, Australiji. U Americi i Aziji je posebno štetna na soji i biljkama iz familije Fabaceae, ali je poznato da se hrani na preko 200 biljaka iz različitih familija. Posebno je štetna na soji i na povrtarskim kulturama kao što su paradajz, paprika, kupus, karfiol, brokoli, boranija, pasulj.

Odrasle jedinke su u obliku štita veličine do 15 mm i širine 7-8 mm. Veoma često su potpuno zelene boje, ali mogu biti i zelene sa smeđom ivicom u prednjem delu glave ili cela crvenkasto smeđa. Jaja su u početku bela i svetlo žuta, a kasnije narandžasta. Larve prvog stupnja su narandžaste, a od drugog do četvrtog crne sa belim pegama. Ima dve do četiri generacije godišnje. Odrasla jedinka prezimljava u opalom lišću, zatvorenim prostorima pa čak i stanovima. U proleće počinju da se hrane, pare i polažu jaja. Jedna ženka može da položi 200-300 jaja koja su u jajnim leglima. Period od polaganja jaja do piljenja prve larve je pet dana u leto, a oko 20 dana u proleće što zavisi od temperature. Larve se zatim presvlače na oko 7 dana. Kompletan ciklus razvića traje 35-70 dana.

Ova štetočina se hrani biljnim sokovima na mladim izdancima ili na plodovima i ima usni aparat za bodenje i sisanje. Napadnuti plodovi oko mesta uboda menjaju boju u žutu ili braon i takvi plodovi nemaju tržišnu vrednost.

Za suzbijanje zelene povrtne stenice stručni tim Galenike-Fitofarmacije u tu svrhu preporučuje insekticid POLUX u količini 0,3-0,5 l /ha na otvorenom polju odnosno 0,5-0,7 l /ha u zatvorenom prostoru. Karenca za paradajz, papriku, patlidžan je 3 dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Zelena povrtna stenica