Galenika Fitofarmacija | Povrtarstvo Single

Povrtarstvo

Zaštita zasada luka muva od lukove muve (Hylemia antiqua)

5. maj 2021.

Odrasla muva je sivkastosrebrnaste boje, duga 7-8 mm. Larva je beličasta, apodna, a najveće štete pravi na tkivu centralnog dela mladih biljaka. Jedna larva može da uništi više biljaka. Napada lukove u svim fazama razvoja: lišće napadnutih biljaka se savija, glavice trule i propadaju. Lutka je žućkasto-smeđa, buretastog oblika.

Lukova muva

Lukova muva ima 2-4 generacije godišnje. Ženka polaže jaja između pera luka i na grudvice zemlje. Larve se ubušuju u mladi luk, u centralni deo stabla, nanoseći velike štete. Takve biljke se suše i propadaju. Kod nešto starijih biljaka larve se ubušuju u glavice. Ponekad, njihov broj u glavici može da bude veći i od 50 jedinki. Razvoj larve traje oko 20 dana, a posle toga ona prelazi u zemlju i pretvara se u lutku.

Za suzbijanje lukove muve preporučuje se TONUS 0,4 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!