Galenika Fitofarmacija | Vinogradarstvo Single

Vinogradarstvo

Aktuelna zaštita vinove loze u narednom periodu

4. april 2021.

U početnim fazama razvoja vinove loze neophodno je preventivnu zaštitu bazirati u pravcu suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

Pepelnica (Uncinula necator) je bolest koja se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo-pepeljasta prevlaka. Poznato je da pepelnica prezimljava u pupoljku i da se infekcija može ostvariti još u početnim fazama razvoja lista i lastara. Od izuzetne je važnosti primena fungicida koji sprečavaju ostvarivanje infekcije i širenje oboljenja.

Preventivni tretman u fazi pred otvaranje pupoljka treba obaviti fungicidom COSAVET 80-DF. Zatim, u fazi porasta lastara 5-10 cm, fungicidima LUNAR ili AKORD se obezbeđuje efikasna zaštita vinove loze od pepelnice. Primena, tj. izbor, fungicida AKORD ili LUNAR u ovoj fazi je u uskoj zavisnosti od temperature vazduha. Ukoliko preovlađuju nesto niže temperature, do 12˚C, preporučujemo primenu fungicida LUNAR, a u slučaju da su temperature iznad 12˚C, preporuka je da se primeni AKORD.

Fomopsis i otvaranje pupoljaka
Pepelnica

Crna pegavost (Phomopsis viticola) je oboljenje koje se najčešće može uočiti na lišću u vidu tamno-braon do mrkih tačkica, oivičenih svetlim krugom. Na zelenim lastarima uočavaju se ljubičasto-crne pege koje se vremenom uvećavaju i spajaju. Pege su paralelno raspoređene, kasnije pucaju formirajući udubljenje u unutrašnjosti. Na zdrvenjenim lastarima javlja se izbjeljivanje površine kore. Na površini izbeljene kore u proleće se formiraju crne tačkice tzv. piknidi koji su lako vidljivi golim okom. Piknidi na zdrvenjenim lastarima predstavljaju prolećni izvor zaraze.

Efikasna zaštita vinove loze od crne pegavosti se može obezbediti kombinovanom primenom:

 • preventivnih mera zaštite - rezidba i uklanjanje zaraženih delova tj. izvora zaraze i
 • pravim izborom i pravilnom primenom efikasnih fungicida.

U cilju efikasne zaštite od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), preventivni tretman pre otvaranja pupoljka treba obaviti fungicidima CUPROZIN 35-WP.

U početnim fazama vegetativnog razvoja, kad su lastari porasta 5-10 cm, preporučujemo primenu preventivnog fungicida MANKOGAL 80.

Eriofidne lozne grinje
Eriofidne lozne grinje

Lozina grinja (Eryophies vitis) je vrsta čije prisustvo prouzrokuje erinozna oštećenja na vinovoj lozi. Oštećenja se najčešće javljaju na pupoljcima, lišću i lastarima. Grinja prezimljava u pupoljku i pri velikoj brojnosti izaziva sušenje pupoljaka.

Tretmanima u fazi razvoja 3-5 lista kada su lastari porasta 5-10 cm i kasnije kada su lastari porasta 20-30 cm, značajno se redukuje reprodukcioni potencijal grinje i eliminiše mogućnost kalamiteta tokom vegetacije. Efikasno suzbijanje eriofidnih grinja postiže se primenom akaricida ABASTATE uz dodatak pomoćnog sredstava NU FILM 17.

Za poboljšanje rasta i razvića biljaka, kao i brže i lakše prevazilaženje stresa, potrebno je primeniti preparat iz grupe biostimulatora EPIN EXTRA.

Preporuke:

 • zaštita u fazi mirovanja:
  u cilju preventivne zaštite od Crne pegavosti (Phomopsis viticola) preporučujemo primenu fungicida CUPROZIN 35-WP u koncentraciji 0,35%.
 • zaštita pred otvaranje pupoljaka:
  primena fungicida COSAVET 80-DF u dozi 7 kg/ha, obezbeđuje uspešan start zaštite od pepelnice.
 • U fazi 5-10 cm porasta lastara, preporučujemo primenu kombinacije preparata:
  LUNAR u dozi 0,2 l/ha ili AKORD u dozi 0,4 l/ha + MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + ABASTATE u koncentraciji 0,1% + NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% + EPIN EXTRA u količini 50 ml/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!