Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Analiza lista u zasadima jabuke

23. juli 2021.

Jabuka se nalazi u različitim fazama razvoja ploda, pa se berba najranijih sorti bliži. Plodovi svakim danom rastu, pa je njihovu veličinu važno pratiti na nedeljnom nivou. Dobra krupnoća ploda, za ovaj period proizvodne godine, rezultat je pravilnog navodnjavanja i ishrane bilja. Takođe, dobro fiziološko stanje i snabdevenost svim neophodnim makro i mikro elementima se može utvrditi analizom lista.

Jabuka

Sa sredine mladara uzima se list kao uzorak. Za jedan uzorak, potrebno je uzeti 100 listova i to sa različitih biljaka. Nakon skidanja listova, potrebno ih je oprati vodom i obrisati suvom krpom. Uzorci se stavljaju u plastičnu ili papirnu vreću i nose u laboratoriju. Svaki uzorak je potrebno obeležiti i napisati neophodne podatke (ime firme/ gazdinstva, sorta koja se analizira, starost zasada, datum uzimanja uzoraka). Različitim laboratorijskim metodama dobija se procentualni udeo ili masa određenih esencijalnih i neesencijalnih elemenata. Najčešći elementi čija se zastupljenost u listu analizira jesu azot, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, sumpor, natrijum, gvožđe, mangan, cink, bakar i bor. Čitanjem rezultata možemo utvrditi fiziološku snagu biljke, jer su svi ovi elementi uključeni u najbitnije biohemijske procese koji direktno utiču na zdravstveno stanje, kvalitet i prinos ploda.

Dodavanjem folijarnih đubriva lako se može nadomestiti potencijalni nedostatak određenih elemenata i popraviti njihov odnos, a sve sa ciljem proizvodnje zdravog ploda koji može da ispolji maksimalne organoleptičke karakteristike sorte, a koji takođe može dugo da se čuva. Kompanija Galenika-Fitofarmacija u svojoj paleti sadrži đubriva namenjena za folijarnu prihranu, koja predstavljaju izvor lako pristupačnih oblika najznačajnijih elemenata za ishranu bilja.