Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Priprema lastara u malinjaku za narednu sezonu

19. juli 2021.

Stari izdanci posle sazrevanja plodova smanjuju svoju vegetativnu aktivnost i do kraja vegetacije potpuno se suše. Da bi se oslobodio prostor, omogućilo bolje provetravanje, više svetlosti za razvoj mladih izdanaka, kao i da bi se smanjila opasnost prelaska bolesti i štetočina sa starih na mlade izdanke, potrebno je posle berbe stare izdanke odseći do osnove i izneti ih iz malinjaka.

Ako u vreme orezivanja starih izdanaka vladaju velike vrućine, odsečene izdanke treba ostaviti nekoliko nedelja da prave hlad, a tek po prelasku vrućina izneti ih iz malinjaka.

Posle sečenja i iznošenja starih izdanaka maline, potrebno je izvršiti privremeno vezivanje jednogodišnjih izdanaka ostavljenih za narednu godinu. Ova mera je veoma korisna iz više razloga: izdanci nastavljaju normalan uspravan rast, dobro je provetravanje i time smanjena mogućnost zaraze prouzrokovačima bolesti, normalno je dozrevanje i ulazak u period zimskog odmora, olakšana međuredna obrada i druge agrotehničke mere u zasadu. Takođe, zbog poleglih izdanaka nemoguća je obrada malinjaka, pa dolazi do razvoja korova i zadržanja vlage u zoni oko izdanka, što ima za posledicu veću opasnost od infekcije patogenima kod ostavljenih izdanaka za narednu godinu.

Malina

U malini nakon berbe dolazi do nastanka infekcije sledećih bolesti: uvenuće pupoljaka i rodnih grančica maline (prouzrokovač Didymella applanata), smeđa pegavost lišća maline (prouzrokovač Sphaerulina rubi), sušenje izdanaka maline (prouzrokovač Leptosphaeria coniothyrium).

Za suzbijanje pomenutih prouzrokovača bolesti preporučujemo kombinaciju fungicida PROMESA 0,075% + AKORD u količini od 0,8 l/ha.

Nakon završenog branja, usled visokih temperatura dolazi do pojave fitofagnih grinja i štetnih insekata. Suzbijanje se vrši primenom preparata ABASTATE 0,1% + NU-FILM 0,1% + KOZAK 0,03%.

Kako bi lastari lakše podnosili visoke temperature preporučujemo folijarnu primenu djubriva SOLUVEG 20-20-20 u količini 5 kg/ha, a putem sistema za navodnjavanje preporučujemo kombinaciju đubriva SOLUVEG GREEN 5 g po dužnom metru + SOLUVEG ORANGE 5 g po dužnom metru.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!