Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Važni momenti u proizvodnji jabuke

11. april 2022.

Zasadi jabuke se nalaze od fenofaze zelenih buketića do fenofaze rozih balona, u zavisnosti od lokaliteta. U ovom trenutku se jasno mogu videti cvetni elementi, pa je moguće utrvrditi rodni potencijal. U voćanjacima gde je prinos bio nešto veći u prethodnoj proizvodnoj sezoni, prisutan je manji potencijal i obrnuto. Ovu procenu je veoma značajno sprovesti, jer se bliži momenat hemijske prorede koju je važno na vreme isplanirati i aplicirati.

Procenu rodnosti je važno sprovesti i zbog planiranja prihrane. U zasadima gde ima dosta cvetnih elementata, potrebno je podstaći, kako razvoj generativnih, tako i vegetativnih organa. Sa druge strane, u zasadima sa manjim sadržajem cveta, važno je ne forsirati mnogo vegetativni razvoj, već koristiti formulacije đubriva koje stimulišu razvoj ploda i pupoljaka. Upravo su ovo procene na osnovu kojih svaki proizvođač treba da se odluči između folijarnih đubriva ACTIVEG GOLD i ACTIVEG VEGETATIVE. Activeg Gold je formulacija za razvoj generativnih organa, dok je Activeg Vegetative formulacija za razvoj vegetativnih organa. Pored ova dva folijarna đubriva, FOLIGAL 700 BOR 150 i FOLIGAL CINK su sredstva čija je primena standard u ovoj fazi razvoja jabuke, jer njihovom upotrebom obezbeđujemo bor i cink kao neophodne elemente za vitalnost polena i rast biljnih organa, što je preduslov za uspešnu oplodnju.

Jabuka u cvetanju

Razvoj biljke prati i razvoj značajnih bolesti i patogena. U fazi koja prethodi cvetanju, važno je spremiti biljku za odbranu od fitopatogene bakterije Erwinia amylovora. U osetljivim fenofazama jabuke (roze pupoljak, cvetanje, intenzivan porast mladara), preporuka je da se primeni preparat LEGAT SP. Pored fungicidnog delovanja, fositni anjon dodatno aktivira odbrambeni mehanizam biljke tako što stimuliše produkciju fitoaleksina i fenolnih jedinjenja. Biljka ga usvaja veoma brzo, a u biljci se kreće ksilemom (naviše), ali i floemom (naniže).

Značajne fitopatogene gljive su izuzetno aktivne u ovoj fazi, pogotovo u kišnim uslovima. Tako su zrele spore prouzrukovača pegavosti lista (Venturia inaequalis) detektovane i sa svakim narednim vlaženjem lista predstavljaju pretnju za primarnu infekcije. Zbog toga je izuzetno važno sprovoditi preventivne tretmane sa fungicidima kao što su MANKOGAL 80 ili GALILEO uz dodatak sistemičnih fungicida, kao što su PEHAR ili NEON.

Prouzrokovač pepelnice jabuke, kao i prouzrokovači truleži semene kuće, su takođe patogeni koji su aktivni u fazi razvoja mladih listića, tj. u fazi cvetanja. Galenika-Fitofarmacija u svom portfoliju ima snažno sredstvo koje veoma efikasno suzbija pepelnicu jabuke. To je preparat LUNAR, fungicid namenjen za suzbijanje prouzrukovača pepelnice jabuke, ali sredstvo koje u sebi sadrži aktivnu materiju koja efikasno suzbija i prouzrokovače truleži semene kuće.

Faza cvetanja je momenat kada je primena insekticida zabranjena. Razlog tome su pčele, koje su odgovorne za proces oplodnje. Ipak, insekti koji pričinjavaju značajne štete u proizvodnji jabuke, poput lisnih vaši, već su uveliko aktivni. Preporuka stručne službe Galenika-Fitofarmacija jeste primena insekticida TALENT i to u fazi pre cvetanja, u momentu formiranja kolonija biljnih vaši. Važna karakteristika ovog preparata je perzistentnost, pa tako pruža zaštitu jabuke do faze precvetavanja.

Uspešno, preventivno suzbijanje značajnih bolesti i štetočina kao i pravilna prihrana, ključ su u formiranju zdravog i stabilnog prinosa.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!