Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita maline u fenofazi pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka

21. april 2022.

U fenofazi pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka, kada su bočni izdanci dužine 10-15 cm, zasad maline treba preventivno zaštititi od bolesti sušenja izdanaka i štetočina kao što su: grinje, malinina mušica, malinina buba, cvetojed, biljne vaši.

U ovoj fenofazi može doći do infekcije nazvane Ljubičasta pegavost izdanka maline (Didymella applanata), ali promene na biljkama se uočavaju krajem juna i početkom jula. Simptomi se javljaju na listovima jednogodišnjih izdanaka, počinju od vrha lista i šire se prema glavnom nervu, pa lezija dobija trouglasti oblik tamno smeđe boje žućkastih ivica. Češće su napadnuti stariji listovi, listovi u senci, biljni delovi bliži površini zemljišta i izloženiji rosi.

Preko lisne drške zaraza se širi na izdanak na kome se oko spavajućeg pupoljka u pazuhu lisne drške pojavljuju pege. Pege su eliptičnog oblika, nešto tamnije zelene boje od boje okolnog zdravog tkiva. Kasnije pege postaju purpurne i u završnoj fazi ljubičasto smeđe, često zonirane, pokrivajući veći ili manji deo između kolenaca.

Tokom zime deo kore odumire i poprima srebrnastu boju. Na tim delovima uočavaju se crne tačkice utopljene u tkivo kore. Kora puca i dolazi do ljuštenja izdanka.

Pupoljci na zaraženim izdancima preživljavaju, ali narednog proleća najčešće ne kreću ili ako krenu, ostaju kržljavi. Gljiva prezimljava u obliku micelije u zaraženim izdancima ispod kore u obliku piknida. Piknidi su prisutni gotovo tokom cele godine, a piknospore se oslobađaju od marta do novembra.

Zaštita maline u fenofazi pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka

Sušenje izdanaka maline (Leptosphaeria coniothyrium) je bolest koja se manifestuje sušenjem izdanaka i slabijem rastu pojedinih ili svih rodnih bočnih izdanaka, a praćeno je uvenućem lišća oko nekrotičnih pega. Mrke, odnosno purpurne lezije, pojavljuju se na glavnom izdanku i mogu se proširiti za nekoliko centimetara.

Pupoljci iznad lezije se suše, nema razvoja lateralnih rodnih letorasa, a ako i počne razvoj pupoljka, letorast se slabo razvija i suši pre berbe.

Ostvarivanje zaraze se uglavnom povezuje sa oštećenjima izazvanim orezivanjem, kao i svim ostalim vrstama povreda izdanaka (ostale agrotehničke mere, insekti), jer gljiva kroz povrede vrlo brzo prodire u sprovodne sudove. Ovo oboljenje će pre izazvati potpuno sušenje izdanka, nego antraknoza ili ljubičasta pegavost izdanka.

Antraknoza maline (Elsinoe veneta) se uočava kada se na listovima između glavnih nerava jave crvenkasto ljubičaste pege nepravilnih ivica, veličine 1 do 2 mm sa sivim centralnim delom. Ivice pega nekrotiraju, pa zaraženi deo tkiva ispada, listovi ostaju šupljikavi, a zaraženi plodovi se deformišu.

Simptomi se najčešće pojavljuju na izdancima tokom proleća. Na izdancima se javljaju udubljene purpurno crvene pege veličine 2-3 mm. Vremenom pege postaju veće, ulegnute i poprimaju eliptičan oblik.

Ako pega zahvati veću površinu izdanka ili ga prstenuje, izdanak se suši i na njemu puca kora. Manje zaraženi izdanci prežive tokom vegetacije, a ako i ne propadnu tokom zime, u sledećoj vegetaciji daju manji prinos.

Siva pegavost lista maline (Sphaerulina rubi), na površini lista se formiraju okruglaste, sitne, svetlo smeđe pege sa ljubičastim ivicama veličine 3-4 mm. Infekcije se prvo ostvaruju na mladom lišću pri dnu izdanka, a potom se šire prema vrhu. Jako zaraženo lišće najpre žuti, zatim postaje svetlo smeđe i opada pre vremena. Iz listova se oslobađaju nove spore koje inficiraju jednogodišnje izdanke. Vlažno vreme sa dosta padavina veoma odgovara razvoju ove bolesti.

Za tretiranje zasada maline u trenutnoj fenofazi razvoja preporučujemo:

AKORD u dozi primene 0,8 l/ha
+
KOZAK u koncentraciji 0,03%
+
ABASTATE u koncentraciji 0,1%
+
NU FILM u koncentraciji 0,1%
+
ACTIVEG VEGETATIVE u dozi 2 l/ha

Putem sistema za navodnjavanje primeniti kombinaciju đubriva:

MUTRONIK GOLD 20-20-20
+
FERTIGAL HUMI PRO

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!