Voćarstvo

Zaštita šljive u fenofazi porasta plodova

13. maj 2022.

Nastavlja se nestabilno vreme praćeno čestim padavinama. Kontinuirano se stvaraju povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista (prouzrokovač: Wilsonomyces carpophillus), crvene pegavosti lista šljive (prouzrokovač: Polystigma rubrum), rđe šljive (prouzrokovač: Puccinia pruni-spinosae) i truleži plodova koju prouzrokuje Monillinia spp.

U fenofazi porasta plodova treba pravovremeno i efikasno pristupiti suzbijanju štetnih insekata.

Šljiva
Šljiva

Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata za zaštitu zasada od bolesti i štetočina:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
AKORD (0,075%)
+
POLUX (0,05%)

Zbog nestablnih vremenskih prilika i temperaturnog kolebanja, preporučujemo da se u zasadima šljive u narednom periodu obavi ishrana primenom folijarnog đubriva sa aminokiselinama ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%, u kombinaciji sa đubrivom FERTIGAL CaB Organo u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!