Voćarstvo

Zaštita voćarskih kultura od posledica mraza

20. april 2022.

U proteklim danima, kao i danima koji nam predstoje, pojavljuju se niske negativne temperature. Različite voćne kulture, nalaze se u osetljivim fazama razvoja na mraz. Najviše je zastupljena faza cvetanja, i to početak cvetanja, pun cvet ili precvetavanje. U toku je proces gde polen nošen najčešće pčelama, dolazi do tučka i klija. Dolazi do razmene genetskog materijala i plod se zameće. U ovakvim vremenskim uslovima polinatori lete slabijim intenzitetom, cvetanje je produženo i postoji potencijalno izmrzavanje rodnih elemenata.

Različite voćne vrste imaju drugačiji prag tolerancije na niske temperature. Ono što je zajedničko za sve, jeste da prilikom pojave niskih negativnih temperatura biljka doživljava mehanička oštećenja izazvana kristalima leda koji se stvore u biljnoj ćeliji, a takođe dolazi do narušavanja hormonalnog balansa. Generativni organi gube funkcionalnost pa često, ukoliko mraz traje nekoliko sati, dolazi do potpunog izostanka oplodnje, zametanja i razvoja plodova.

Uticaj mraza na voćke u cvatu
Uticaj mraza na voćke u cvatu

Strategija koja ima za cilj spremanje biljke za stres izazvan mrazom i lakše prevazilaženje potencijalnih posledica izazvanih niskim temperaturama, svodi se na upotrebu folijarnih preparata FOLIGAL BOR 150 i EPIN EKSTRA.

FOLIGAL BOR 150 je folijarno đubrivo sa visokom koncentracijom bora u obliku bor etanol amina. Bor se u navedenom organskom kompleksu olakšano usvaja u biljno tkivo i transportuje unutar biljke. Njegova uloga je višestruka. Pre svega, održava vitalnost polena i polenove cevi, što je važno održati u ovakvim vremenskim uslovima. Drugo, utiče na sintezu i strukturu ćelijskog zida, zbog čega je ćelija funkcionalnija i bolje strukture, pa su posledice razaranja ćelijskog zida kristalima leda manje. Postoje i druge značajne aktivnosti ovog mikoroelementa koje zajedno dovode do snažnije biljke koja je otpornija na mraz.

EPIN EKSTRA je preparat koji u sebi sadrži brasionosteroide. Ovo je grupa molekula koji spadaju u biljne hormone koji podstiču deobu ćelije pa su odgovorni za rast tkiva i organa. U normalnim vremenskim uslovima, biljka ih sama sintetiše, što se znatno slabije dešava u nepovoljnim vremenskim uslovima koji su aktuelni. U nedostatku ovih hormona, deoba ćelija nakon oplodnje je usporena, plodovi ostaju sitniji i osetljiviji su na stres izazvan mrazom.

Zadatak proizvođača različitih biljnih kultura, u uslovima mraza, jeste da obezbedi biljke sa svim neophodnim hranljivim i hormonalnim materijama, kako bi se svi fiziološki procesi odvijali nesmetano, a rodni elementi nastavili sa rastom i razvojem.

Pogledajte/ preuzmite prospekt FOLIGAL BOR 150 i EPIN EKSTRA u formatu.