Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada breskve, nektarine i kajsije u fenofazi cvetanja

31. mart 2022.

Po završetku zimskog mirovanja, sa porastom temperatura, krenulo je buđenje vegetacije i pucanje pupoljaka. Nakon uspešno obavljenih tretiranja za zaštitu od kovrdžavosti lista, u zasadima breskve i nektarine je potrebno obaviti tretiranje za zaštitu prouzrokovača moniloize cveta (Monilinia spp).

Zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazama početka do fenofaza punog cvetanja, dok se zasadi kajsije nalaze u fenofazi punog cvetanja ka fenofazi precvetavanja.

U ovim fenofazama breskva i nektarina su naročito osetljive na pojavu bolesti u fazi cvetanja. Kajsija je koštičava voćna vrsta koja je izuzetno osetljiva na prouzrokovača monilioze cveta.

Gljive iz roda Monilinia mogu izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira fungicidima. Prezimljavaju u rak-ranama ili mladarima, kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje.

Cvetanje breskve i kajsije
Cvetanje breskve i kajsije

U periodu cvetanja, u uslovima veće vlažnosti, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti. Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta, a infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića tučka. Sušenje grančica i cvetova se manifestuje odmah posle cvetanja. Mladari procvetaju, ali tada cvetovi naglo menjaju boju u smeđu, suše se i propadaju. Kao posledica sušenja cvetova izostaje formiranje ploda.

Prvo tretiranje je potrebno obaviti na samom početku cvetanja kada je otvoreno oko 10% cvetova, a drugi tretman u fazi punog cvetanja.

Kompanija Galenika-Fitofarmacija, pre najavljenih padavina, za suzbijanje prouzrokovača monilioze cveta (Monilinia spp) u fazi cvetanja u zasadima breskve i nektarine preporučuje upotrebu fungicida:

  • NEON - u koncentraciji 0,05 %

ili

  • PEHAR - u koncentraciji 0,2%

U periodu cvetanja u zasadima breskve i nektarine za bolju oplodnju cvetova, preporučujemo preparat FOLIGAL BOR 150 u količini 1-2 l/ha, a za brži razvoj listova preporučujemo đubrivo FOLIGAL CINK 700 u količini 1 l/ha.

Posebno skrećemo pažnju na očuvanje polinatora u vreme cvetanja u voćnjacima. Iako preporučeni fungicidi nisu otrovni za polinatore, tretiranje treba obaviti u poslepodnevnim časovima kako bi se osigurala potpuna bezbednost pčela!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!