Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada jabuke protiv prouzrokovača bolesti

28. mart 2022.

Kada je vreme za naredni tretman jabuke?

Sa početkom proleća, srednje dnevne temperature prelaze biološki mimimum i predstavljaju povoljne uslove za početak vegetacije. Pupoljci kod jabuke su otvoreni, razvijaju se, pa je vidljiva prva zelena lisna masa. Tokom daljeg razvoja vegetacije, uslediće razmicanje listića i otkrivanje cvetne drške. To je upravo prva, izuzetno osetljiva faza jabuke za infekciju gljivom koja prouzrokuje čađavu pegavost lista i krastavost ploda jabuke.

Pored biljke, temperaturom je uslovljen i razvoj fitopatogenih gljiva, pre svih, Venturia inaequalis. Na prošlogodišnjim listovima koji su prisutni u voćnjaku, formirane su pseudotecije. To su plodonosna tela u obliku kojih ovaj parazit prezimljava. Unutar pseudotecija, razvijaju se askusi sa askosporama. Ove spore su odgovorne za primarnu infekciju. Takođe, pojavom mladih listića, jabuka ulazi u osetljivu fazu i za infekciju prouzrukovačem pepelnice jabuke, Podosphaera leucotricha. U uslovima visoke relativne vlage vazduha, spore ovog patogena klijaju i vrše infekciju.

Jabuka
Jabuka

Sa narednom kišom i najavljenim povoljnim temperaturama za razvoj patogena, stvoriće se uslovi za izbacivanje askospora iz askusa, pa postoji opasnost od potencijalne infekcije gljivom Venturia inaequalis. Takođe, povećanjem relativne vlažnosti vazduha, stvoriće se uslovi i za infekciju prouzrokovačem pepelnice jabuke. Zato, ovo je pravi momenat tretiranje zasada jabuke.

Kako bismo efikasno zaštitili osetljivu fazu razvića jabuke, i preventivno delovali na suzbijanje prouzrukovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke kao i prouzrukovača pepelnice jabuke, neophodno je pred najavljenu kišu uraditi tretman zaštite sa fungicidima:

Mankogal 80 (0,2-0,25%)
+
Lunar (0,02%)

Sprečavanjem primarnih infekcija, znatno olakšavamo kontrolu ovih prouzrukovača bolesti u nastavku proizvodne sezone.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!