Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada kruške

8. juli 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi 50% veličine ploda. U zasadima je ustanovljeno prisustvo kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U toku je intenzivno piljenje larvi druge letnje generacije ove štetočine.

Kruškina buva
Zasad kruške

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida FURIOSO u koncentraciji 0,15%.

S obzirom na to da su i u narednom periodu najavljene nestabilne vremenske prilike, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške koju prouzrokuje Venturia pirina, preporučuje se preventivna primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Za bolju čvrstoću i porast plodova, preporučujemo primenu jednog od đubriva na bazi kalcijuma FOLIGAL KALCIJUM ili FERTIGAL CAB ORGANOu koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!