Voćarstvo

Zaštita zasada kruške

4. avgust 2023.

Zasadi kruške se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja. Pozne sorte kruške se nalaze u fazi intenzivnog porasta plodova, dok srednje kasne sorte se nalaze pred berbom.

Zaštita zasada kruške

Porast temperatura uslovio je pojačanu aktivnosti i pojavu kruškine buve (Cacopsylla pyri). Naime, u zasadim kruške su ustanovljeni mlađi i stariji larveni stadijumi kruškine buve. U cilju suzbijanja kruškine buve preporučujemo promenu insekticida FURIOSO u koncentraciji 0,15%.

Kako su najavljene padavine u narednom periodu, može doći do stvaranja povoljnih uslova za stvaranje infekcije različitih prouzrokovača bolesti, pa je preporuka da se obavi tretiranje u poznim sortama preventivnim fungicidom GALILEO u koncentraciji 0,075%

Zaštita zasada kruške

Smene perioda povišenih dnevnih i nešto nižih noćnih temperatura utiču na biljke stresno. Kako bi se fiziološko stanje popravilo i samnjio stres, kao i obezbedila bolja čvrstoća i porast plodova, neophodno je da se primeni kombinacija preparata:

ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%
+
FOLIGAL FEED CALMAX u koncentraciji 0,3%

Veoma je bitno naglasiti da se tretiranja obave u kasnim večernjim časovima ili po noći kako bi bila što uspešnija.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!