Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada kruške u fenofazama pucanja pupoljaka do fenofaze mišijih ušiju

21. mart 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama od pucanja pupoljaka do fenofaze mišijih ušiju.

U ovim fenofazama je neophodno obaviti zaštitu i smanjiti infektivni potencijal prouzrokovača bolesti, posebno bakteriozne plamenjače koju prouzrokuje Erwinia amylovora.

U zasadima je vizuelnim pregledom konstatovano prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja u svim regionima gajenja kruške u našoj zemlji.

Pupoljci kruške
Pupoljci kruške

Sa porastom temperatura u narednim danima pojačaće se aktivnost, let i polaganje jaja kruškine buve.

Za zaštitu zasada kruške od pometutih prouzrokovača bolesti i kruškine buve preporučujemo primenu kombinacije:

Bakarni oksihlorid 50 u koncentarciji 0,5%
+
Galmin u koncentraciji 2-3%
+
Cipkord EC u koncentraciji 0,05%

Preporuka je da se tretiranje izvede u najtoplijem delu dana kada je najveća aktivnost kruškine buve.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!