Voćarstvo

Zaštita zasada kruške u fenofazi beli baloni

12. april 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazama od mišijih ušiju do fenofaze beli balon u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta.

Nestabilne meteorološke prilike stvaraju povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača biljnih bolesti. Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave krastavosti lista i ploda kruške (Venturia pyrina).

U cilju zaštite kruške od pomenutog prouzrokovača stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije fungicida:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
PEHAR u koncentraciji 0,1%

Zasadi kruške
Zasadi kruške

U zasadima je uočen imago kruškine buve, a sa porastom temperatura se očekuje i intenzivno polaganje jaja.

Za suzbijanje imaga kruškine buve, kao i sveže položenih jaja, preporučuje se primena kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,15
+
POLUX u koncentraciji 0,05%

U cilju otklanjanja i prevazilaženja stresnog stanja u kojima se biljke nalaze, kao i za bolju oplodnju cvetova i brži razvoj lisnih pupoljaka, preporučujemo primenu kombinacije đubriva

ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%
+
FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,2%
+
FOLIGAL CINK 700 u koncentraciji 0,2%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!