Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada ranih sorti breskve i nektarine pred berbu

8. juli 2022.

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa, česte i obilne padavine u zasadima breskve i nektarina stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača bolesti, a posebno za razvoj gljiva iz roda Monillinia sp. koje u ovom periodu mogu stvoriti infekciju, nakon čega će doći do pojave simptoma truleži tokom berbe i skladištenja.

Zaštita ranih sorti breskve i nektarine
Zaštita ranih sorti breskve i nektarine

U cilju suzbijanja prouzrokovača mrke truleži plodova preporulujemo primenu fungicida FLUX u koncentraciji 0,1%.

Za suzbijanje štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida TRITON u koncentraciji 0,25-0,3%.

U ovoj fenofazi, u zasadima ranih breskve i nektarine pred berbu preporučujemo da se primeni i FERTIGAL SILIKA u koncentraciji 0,2% u cilju ujedančene obojenosti i čvrstoće plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!