Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada višnje na početku cvetanja

12. april 2022.

U velikom broju regiona gajenja, višnja se nalazi fenofazi početka cvetanja. Ovo je ujedno i veoma osetljiva fenofaza kada može doći do ostvarivanja infekcije prouzrokovača monilioze cveta (Monillinia sp). Infekcija se ostvaruje preko otvorenog cveta, odnosno žiga i stubića tučka. Nakon ostvarivanja infekcije doćiće do manifestovanja simptoma u vidu sušenja cvetova, kasnije grana i grančica.

Česte padavine i visoka vlažnost vazduha stvoriće povoljne uslove za razvoj monilioze cveta.

Zasadi višnje
Zasadi višnje

Višnja je voćarska kultura koja je veoma osetljiva na prouzrokovača monilioze cveta, pa se neophodno spovoditi intenzivnu i kvalitetnu zaštitu.

Za zaštitu višnje o prouzrokovača monilioze cveta u fenofazi početka cvetanja, kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu fungicida NEON u koncentraciji 0,05% koji pokazuje visoku efikasnost na nižim temperaturama.

Pored pravovremene i adekvatne zaštite, neophodno je sprovesti i ishranu zasada višnje. Kako bi bila što uspešnija oplodnja cvetova, kao i brži razvoj listova nakon pucanja lisnih pupoljaka, preporučujemo primenu efikasne i voćarima dobro proverene kombinacije đubriva:

FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%
+
FOLIGAL CINK 700 u koncentraciji 0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!