Zaštita maline

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje - pucanje pupoljaka
(nakon završenog vezivanja)
prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata Plavo ulje 2% OVP
Početak listanja sušenje izdanaka

štetni insekti
Cuprozin 35 WP
+
Tonus
0,35%

0,3 kg/ha
OVP

14
Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka
(bočni izdanci dužine 10-15 cm)
rđa maline

cvetojed

fitofagne grinje
Akord
+
Kozak
+
Abastate + NU Film 17
0,8 l/ha

0,03%

0,1% + 0,1%
14

28

14
Neposredno pred cvetanje sušenje izdanaka

siva trulež

malinina buba i mušica, cvetojed

fitofagne grinje
Sekvenca
+
Pehar
+
Kozak
+
Abastate + NU Film 17
0,5 l/ha

0,2%

0,03%

0,1% + 0,1%
14

14

28

14
Precvetavanje
i početak formiranja plodova
sušenje izdanaka

siva trulež

štetni insekti
Metod 480 SC
+
Flux
+
Tonus
2-3 l/ha

1,5-2 l/ha

0,3 kg/ha
7

7

14
14 dana pred berbu sušenje izdanaka

siva trulež

štetni insekti
Promesa
+
Libreto
+
Traper*
0,075%

1-1,5 l/ha

0,2-0,4 l/ha
10

3

3
7 dana pred berbu siva trulež

štetni insekti
Flux
+
Traper*
1,5-2 l/ha

0,2-0,4 l/ha
7

3
Između berbi siva trulež Libreto 1-1,5 l/ha 3
Nakon berbe i uklanjanja izdanaka rđa maline

fitofagne grinje
Akord
+
preparat na bazi
a.m. bifenazat
0,8 l/ha


0,375 l/ha
14


-
Jesenji tretman pre opadanja lišća sušenje izdanaka Cuprozin 35 WP 0,35% OVP

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!

Program ishrane maline

Vreme primene Fertigacija (preko sisitema kap po kap) Folijarno (preko lista)
Proizvod Doza primene Proizvod Doza primene
Pred početak vegetacije Solugal Start NPK 11-40-11+ME 30 kg/ha - -
Početak listanja Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME 30 kg/ha Foligal Feed Cink 700
+
Activeg Vegetative
0,5 l/ha

2 l/ha
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova Nutrivit Calcium Nitrate HG 30 kg/ha Foligal Feed Bor 150 2 l/ha
Porast bočnih lastara Solugal Universal NPK 20-20-20+ME 30 kg/ha Activeg Vegetative 3 l/ha
Tokom cvetanja Nutrivit Magnesium Sulphate HG 10 kg/ha Foligal Feed Bor 150
+
Fitopin
2 l/ha

100 ml/ha
Nutrivit Calcium Nitrate HG 30 kg/ha
Tokom formiranja plodova Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME 25-30 kg/ha Fertigal CaB Organo 3 l/ha
Foligal Feed Mag 500 2 l/ha
Intenzivan rast plodova Solugal Universal NPK 20-20-20+ME 25-35 kg/ha Fertigal CaB Organo
+
Activeg Gold
3 l/ha

2 l/ha
Tokom sazrevanja plodova Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME 25-30 kg/ha Fertigal Silika 2 l/ha
Posle berbe Solugal Universal NPK 20-20-20+ME 20 kg/ha Foligal Feed Bor 150
+
Foligal Feed Cink 700
+
Foligal Feed Mag 500
2 l/ha

1 l/ha

2 l/ha