Zaštita soje

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Posle setve,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar
+
Velton WG
1,4 l/ha

0,4 kg/ha
OVP

OVPFolijarno suzbijanje korova,
posle nicanja soje i korova
(soja u fazi 1-3 troliske)
jednogodišnji uskokolisni i širokolisni korovi Ritmix plus*
+
Alteox T Prima*
1,8 l/ha

0,1-0,2 l/ha
OVP

-
ili
Rampa EC
+
Galbenon
+
Okvir
+
Alteox T Prima
0,3-0,4 l/ha

2 l/ha

8 g/ha

0,1-0,2 l/ha
OVP

63

OVP

-
ili
Galbenon
+
Okvir
+
Kvazar
2 l/ha

8 g/ha

1-1,2 l/ha
63

OVP

35
Od formiranja prve troliske
do cvetanja
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Spektrum
ili
Rafal 120
ili
Globus EC
1,3 l/ha

1,5-2 l/ha

2 l/ha
OVP

OVP

77

* Primenjuje se u split aplikaciji (0,9 l/ha + 0,9 l/ha) uz dodatak okvašivača (0,5% + 0,5%), prvi put po nicanju korova, a drugi put 7-14 dana nakon prvog tretmana, do treće troliske soje.

Program ishrane soje

Vreme primene Folijarna prihrana Doza primene
1-3 troliske Foligal Turbo S 1-3 l/ha
Pre cvetanja Foligal Feed Bor 150
+
Activeg Gold
2 l/ha

2 l/ha