Abastate

Abastate
Klasa
Insekticidi
Opis
Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Abamektin
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda, što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.
Karenca
3 dana - paradajz, tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak
7 dana - kupina
14 dana -jabuka, kruška, malina, jagoda
21 dan - leska
28 dana- vinova loza
Obezbeđena vremenom primene - krompir
Koncentracija
0,05-0,14%
Primena
jabuka, kruška, malina, kupina, jagoda, vinova loza, leska, krompir, paradajz (u zaštićenom prostoru), tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak
Pakovanje
50 ml, 100 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)