Alijansa plus

Alijansa plus
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i vinove loze.
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Bakar-oksihlorid + metalaksil-M
Formulacija
kvašljivi prašak
Delovanje
Alijansa plus je fungicid sa dvostrukim mehanizmom delovanja. Ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Metalaksil-M se nakon aplikacije veoma brzo usvaja zelenim delovima biljke. Zbog izvanredne pokretljivosti ksilemom unutar biljke, transportuje se do vršnih delova novoizraslog biljnog tkiva, koje je na taj način zaštićeno od infekcije. Mehanizam delovanja se bazira na inhibiciji sinteze proteina u organizmu gljiva, čime se remete procesi metabolizma koji dovode do uginuća gljiva. Bakar iz bakarnog oksihlorida je kontaktni i preventivni fungicid čije se delovanje zasniva na aktivnosti Cu2+ katjona. Pri kontaktu sa sporama gljive sprečava procese ćelijskog disanja pri čemu se sprečava klijanje spora i nastanak infekcije u u početnim fazama. Pored fungicidnog delovanja bakar iz bakarnog oskihlorida pokazuje i baktericidno delovanje.
Karenca
21 dan - vinova loza
14 dana - krompir
Koncentracija
2,5 kg/ha
Primena
vinova loza, krompir
Pakovanje
1 kg
Detalji