Basar

Basar
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
S-metolahlor
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
S-metolahlor je selektivni herbicid iz grupe hloracetamida. Biljke ga usvajaju stabaocetom klijanaca korova i korenom i potom translociraju akripetalno. Inhibira proces ćelijske deobe, odnosno sintezu masnih kiselina.
Karenca
70 dana - silažni kukuruz
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz za zrno, soja, šećerna repa, suncokret
Koncentracija
1-1,5 l/ha
Primena
kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret
Pakovanje
200 ml, 1 l, 5 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)