Bonaca EC

Bonaca EC
Klasa
Herbicidi
Opis
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - pšenica, ječam, kukuruz, voće, vinova loza, crni luk
Koncentracija
0,4-2 l/ha
Primena
strna žita, kukuruz, pašnjaci, voćarstvo, vinova loza, crni luk
Pakovanje
200 ml, 1 l, 5 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)