Duplex pro

Duplex pro
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje patogena u pšenici i šećernoj repi.
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Protiokonazol + azoksistrobin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Protiokonazol je aktivna supstanca iz hemijske grupe triazolintiona, a prema FRAC kodu svrstana je u grupu inhibitora sinteze ergosterola u biljnim ćelijama (G1), gde usled sprečavanja demetilacije u C-14 dolazi do kolapsa ćeijskog zida i letalnosti patogena. Aktivna supstanca se odlikuje sistemičnošću, ispoljava protektivno, kurativno i eradikativno delovanje. Biljke ga usvajaju lišćem i korenom, a u biljkama se kreće akropetalno. Ne postoji rizik od spiranja kišom jer se preparat brzo apsorbuje vegetativnim delovima biljke. Azoksistrobin je aktivna supstanca širokog spektra delovanja iz grupe strobilurina, podgrupe metoksi-akrilata (FRAC: C3). Ima protektivno i kurativno delovanje, koje se ispoljava u sprečavanju klijanja spora, rastu micelije i sporulaciji, što se postiže inhibicijom transporta elektrona u respiratornom lancu. Nakon primene obezbeđuje kontaktno i sistemično delovanje transportovanjem sprovodnim sistemom ksilemom i dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti.
Karenca
35 dana - pšenica
21 dan - šećerna repa
Koncentracija
0,8 l/ha
Primena
pšenica, šećerna repa
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)