Foligal Feed Cal Pit

Foligal Feed Cal Pit
Klasa
Ðubriva
Opis
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, koje se može koristiti u proizvodnji svih ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura na svim tipovima zemljišta
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Ca ili CaO
Formulacija
tečna đubriva
Koncentracija
3-5 l/ha
Primena
voćarstvo, povrtarstvo, ukrasno bilje
Pakovanje
1l
Detalji