Foligal Feed Mag 500

Foligal Feed Mag 500
Klasa
Ðubriva
Opis
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspenzija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
MgO
Formulacija
tečna đubriva
Koncentracija
2-4 l/ha, 5-7 l/ha na pašnjacima
Primena
ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, pašnjaci
Pakovanje
1l
Detalji
Uputstvo