Galenika Fitofarmacija | GlifolGalenika Fitofarmacija | proizvod

Glifol

Glifol
Klasa
Herbicidi
Opis
Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Glifosat-IPA so
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.
Karenca
35 dana - voćnjaci, vinova loza
Koncentracija
2 - 12 l/ha
Primena
jabuka, kruška, višnja, šljiva, kajsija, maslina, vinova loza, strnište, livade, pašnjaci, uljana repica, nepoljoprivredne površine
Pakovanje
100 ml, 300 ml, 1 l, 10 l, 200 l
Detalji
Uputstvo